W ciągu roku małżonkowie muszą zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło lokatorskie prawo do mieszkania spółdzielczego. W razie niedopełnienia tych obowiązków mogą nawet to prawo utracić.
Jednym z najpoważniejszych skutków rozwodu jest konieczność uregulowania po uprawomocnieniu się wyroku spraw mieszkaniowych pary. Działania, jakie muszą podjąć rozwodnicy, zależą od rodzaju zajmowanego mieszkania.
Najwięcej formalności czeka ich wówczas, gdy zajmowali mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. Muszą bowiem przestrzegać terminów związanych z dopełnieniem obowiązków wskazanych w przepisach ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 119 z 2003 r., poz. 1116 z późn. zm.).
W razie ich bezskutecznego upływu spółdzielnia może nawet podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a z roszczeniami do niego mogą wystąpić w tej sytuacji dzieci i osoby bliskie byłych małżonków.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakich formalności w spółdzielni należy dopełnić po rozwodzie
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Czy łatwiej będzie mi się rozliczyć z byłym mężem, jeżeli najpierw wykupimy mieszkanie?
- Czy po unieważnieniu małżeństwa można stracić mieszkanie w spółdzielni?
- Jak były małżonek może obronić się przed utratą spółdzielczego prawa do lokalu?