Do konsultacji społecznych przekazane zostały założenia projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
Zakładają m.in. zniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
Projekt przewiduje wprowadzenie listy obiektów, które będą sytuowane wyłącznie na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Będą to inwestycje:
● mające istotny wpływ na środowisko (w załączniku do ustawy zostanie określona lista takich obiektów),
● o wysokości powyżej 25 m,
● o powierzchni zabudowy powyżej 3 tys. mkw.,
● handlowe (wielkopowierzchniowe) o powierzchni powyżej 2 tys. mkw.– Rozwiązanie zawarte w projekcie jest słuszne i w mojej ocenie uzasadnione.
Jednak, aby w pełni obowiązywało, należy przede wszystkim rozwiązać kwestie szybkości i skuteczności wprowadzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z których uchwalaniem gminy wciąż mają problem – podkreśla Michał Gruca, adwokat w kancelarii Schoenherr.

Etap legislacyjny
Skierowano do konsultacji społecznych