Dzięki noweli wnioskodawca będzie mógł samodzielnie wydrukować sobie wyciąg z księgi wieczystej z systemu teleinformatycznego, który będzie zrównany z mocą dowodową dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW). Oznacza to, że nie trzeba będzie takiego wyciągu opatrywać pieczęcią urzędową i podpisem.

Resort chce także, aby CIKW wydawała nowy rodzaj dokumentu – wyciąg z księgi wieczystej obejmujący wskazane działy księgi. Opłata od takiego wniosku będzie pobierana niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, czy papierowej.

Zaproponowano, aby można ją było wnosić za pośrednictwem internetu.

– Dotychczas każda osoba fizyczna może przeglądać w internecie treść konkretnej księgi prowadzonej w systemie informatycznym, o ile poda jej numer. Również na ekranie monitora w każdym sądzie rejonowym prowadzącym księgi w systemie informatycznym można wyświetlić treść dokonanych w niej wpisów i uczynionych wzmianek.

Natomiast prowadzona w postaci papierowej może być przeglądana tylko w sądzie, który ją prowadzi – tłumaczy Waldemar Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.

Etap legislacyjny
Projekt założeń znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych