Firmy zamierzające wdrożyć wynalazek w swojej działalności mogą ubiegać się o unijną dotację. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków do pilotażowego konkursu.
To pierwszy i jedyny taki nabór przewidziany na lata 2007 – 2013. PARP podzieli między przedsiębiorców kwotę 616 mln zł. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie dowodu dokonania zgłoszenia patentowego lub dowodu prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku. Nie może on być wcześniej używany ani wytwarzany na terenie UE.
Firmy będą mogły składać wnioski o dotacje na ten cel dopiero od 27 sierpnia, ale PARP ogłasza nabór już teraz.
– Wiąże się to z długim oczekiwaniem na uzyskanie dokumentów patentowych. Bez ich posiadania nie ma szans na zdobycie dofinansowania – podkreśla Milena Jankowska, konsultant ds. funduszy UE w firmie ECDF.
Radzi, by firmy przy zgłoszeniach do Urzędu Patentowego RP zaznaczały, że ubiegają się o ten rodzaj dotacji. Urząd powinien potraktować zgłoszenia priorytetowo.
W konkursie PARP zastosuje nowatorską metodę oceny wniosków. Jednym z jej etapów będzie osobista prezentacja wynalazku i wytworzonego dzięki niemu produktu. Wnioskodawca będzie musiał udowodnić, że projekt jest opłacalny, a powstały produkt – innowacyjny, konkurencyjny i istnieją realne szanse na jego wdrożenie.
Przedsiębiorca na realizację projektu będzie mógł uzyskać do 50 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Dotację może przeznaczyć m.in. na środki trwałe, oprogramowanie, koszty tłumaczeń przysięgłych, dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku oraz usług doradczych.