Odbycie posiedzenia niejawnego stanowi wyjątek, który musi mieć podstawę w przepisach ustawy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Czym jest interes

Wojewoda ustalił wysokości kosztów egzekucyjnych, które obciążyły zobowiązanego. Rozpoznając odwołanie od tej decyzji, minister środowiska podtrzymał stanowisko wojewody. Wobec tego zobowiązany złożył skargę, do której załączył zgłoszenie przystąpienia do sprawy stowarzyszenia, którego celami statutowymi organizacji jest m.in. wspieranie społecznej aktywności obywateli, walka z bezprawiem, korupcją i innymi patologiami życia publicznego.