Wprowadzenie obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla statków pod polską oraz obcą banderą wchodzących do naszych portów – to jedno z założeń projektu nowelizacji kodeksu morskiego oraz ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej.
Projekt wniesiony do Sejmu przez Radę Ministrów wprowadza także regulacje umożliwiające wypłatę odszkodowań z międzynarodowego funduszu za szkody, które przewyższają limity ubezpieczeń armatorów.
Nowela zakłada dwukrotne podniesienie limitów odpowiedzialności dla statków o określonym tonażu, jak również rozszerzenie obowiązku ubezpieczenia na statki o obcej przynależności i uprawiające żeglugę na polskim morzu.
Regulacje te mają eliminować z obrotu morskiego statki, które nie spełniają norm bezpieczeństwa, oraz zapewnić równe warunki działania dla przedsiębiorców trudniących się żeglugą.
Zmiana przepisów uzasadniona jest tym, iż nawet stosunkowo niewielki statek może spowodować szkody sięgające milionów złotych.