Określony przez strony w umowie przedwstępnej termin zawarcia umowy przyrzeczonej może być zmieniony. Ale już przedłużenie go na czas nieoznaczony jest niedopuszczalne, bo przeczyłoby celowi takiego kontraktu.
Umowa przedwstępna jest wygodnym instrumentem, gdy różne przeszkody, np. brak pieniędzy, uniemożliwiają lub utrudniają zawarcie zamierzonej umowy. W efekcie odpowiednia konstrukcja oraz forma umowy przedwstępnej daje stronom uprawnienie żądania w przyszłości zawarcia umowy definitywnej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

W jaki sposób zawrzeć korzystną i ważną umowę przedwstępną

Reklama

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

1. Czy w umowie przedwstępnej można zawrzeć postanowienia dotyczące i zadatku, i zaliczki?
2. Czy można dochodzić sprzedaży nieruchomości z umowy podpisanej w formie pisemnej?
3. Czy można samodzielnie złożyć wniosek o wpis roszczenia z umowy przedwstępnej?