Dzisiaj wchodzą w życie przepisy umożliwiające przywrócenie obywatelstwa polskiego.
Będą o to mogli się starać cudzoziemcy, którzy posiadali obywatelstwo polskie, ale utracili je przed 1 stycznia 1999 r.
Wniosek o przywrócenie obywatelstwa, zawierający m.in. dane cudzoziemca, adres zamieszkania, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości i życiorys, należy złożyć do ministra spraw wewnętrznych, który wydaje w tej sprawie decyzję w oparciu o nowe przepisy ustawy o obywatelstwie polskim.