W komisariacie lub w prokuraturze musi stawić się każda osoba, która otrzymała wezwanie. Bezpodstawne uchylanie się od tej powinności może się skończyć karą finansową do 10 tys. zł lub nawet aresztem.
Każdy świadek w procesie karnym ma określone przepisami uprawnienia i obowiązki. Podstawową powinnością świadka jest stawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez organ mający dokonać przesłuchania i złożenie przed nim zeznań.
Rozpoczynają się one od swobodnej wypowiedzi dotyczącej zdarzenia, a następnie polegają na odpowiedzi na pytania prowadzącego przesłuchanie funkcjonariusza, które zmierzają do uzupełnienia przedstawionych w niej faktów lub kontroli prawdziwości zawartych w niej informacji.
Przesłuchanie świadka może nastąpić w jednostce policji, prokuraturze lub sądzie prowadzącym sprawę. Może zostać też dokonane w ramach tzw. pomocy prawnej.
Polega ona na przesłuchaniu osoby w jednostce położonej najbliżej miejsca zamieszkania świadka i ma na celu uniknięcie uciążliwości związanych z koniecznością stawienia się w odległym niekiedy o kilkaset kilometrów komisariacie.
Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa i obowiązki ma świadek wezwany na przesłuchanie
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Czy sąd jest w stanie zachować w tajemnicy moje dane?
- Czy sąd może aresztować za nieusprawiedliwione niestawiennictwo?
- Czy kochanka ma prawo do odmowy złożenia zeznań?