Ministerstwo Sprawiedliwości zaprzecza, że chciałoby zdepenalizować niektóre przestępstwa gospodarcze.
„Polska ma najwięcej przepisów karnych w obrocie gospodarczym spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Niestety, większość z tych przepisów jest w istocie martwa. Dowodem na to jest fakt, że wyroki w sprawach o przestępstwa gospodarcze stanowią zdecydowaną mniejszość wśród wszystkich wyroków skazujących” – wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości w oświadczeniu nt. projektu założeń do projektu ustawy o ograniczeniu prawa karnego w obrocie gospodarczym.
„Intencją Ministerstwa Sprawiedliwości – wbrew pojawiającym się informacjom medialnym – nie było i nie jest zdepenalizowanie niektórych przestępstw gospodarczych” – akcentuje Patrycja Loose, rzecznik resortu.
Zaprzecza też, jakoby minister sprawiedliwości chciał znieść karalność składania fałszywych oświadczeń majątkowych m.in. przez parlamentarzystów.
Zgodnie z pomysłem ministerstwa czyn taki miałby być karalny na mocy ogólnych przepisów kodeksu karnego o poświadczeniu nieprawdy.