Małżeństwo zawarte w Kościele rzymskokatolickim nie może zostać rozwiązane czy unieważnione. Dopuszczalne jest jedynie stwierdzenie nieważności zawarcia związku, co oznacza, że był on nieważny już w czasie ślubu.
Reklama
Rozwiązanie małżeństwa przez sąd okręgowy lub orzeczenie o unieważnieniu go nie wywołuje żadnych skutków prawnych odnośnie małżeństwa kościelnego.
Prawomocny wyrok sądu cywilnego dotyczy jedynie związku zawartego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Dlatego po rozwodzie lub unieważnieniu cywilnym małżeństwo kościelne trwa nadal, aż do uzyskania przez męża i żonę stwierdzenia nieważności ich związku.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak i kiedy można stwierdzić nieważność małżeństwa kościelnego

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

- Czy stwierdzenie nieważności małżeństwa zastąpi rozwód przed sądem świeckim?
- Czy w skardze powodowej trzeba wskazać kilka przyczyn nieważności małżeństwa?
- Czy informacje o adresach sądów kościelnych będę mogła uzyskać w swojej diecezji?