Przygotowaniem Karty Wolności w Internecie oraz propozycji zmian w przepisach chroniących prawa użytkowników sieci zajmie się pięć grup ekspertów i przedstawicieli administracji. Jeszcze w tym tygodniu ruszą prace w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Zarys Karty Wolności w internecie i pierwsze propozycje zmian w prawie mają się pojawić w połowie maja - poinformowała Małgorzata Steiner z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Przedstawiciele administracji i eksperci reprezentujący stronę społeczną zajmą się opracowaniem pięciu zagadnień dotyczących środowiska cyfrowego: reformą praw własności intelektualnej i przemysłowej, budową modeli biznesowych, komunikacją i konsultacjami, ochroną danych osobowych i prywatności w sieci oraz integracją cyfrową.

Każda z grup będzie miała dwóch przewodniczących: przedstawiciela administracji oraz ekspertów społecznych.

Reklama

Kwestią reformy praw własności intelektualnej i przemysłowej zajmą się przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i MAC oraz mec. Helena Rymar z Centrum Cyfrowego; kwestią budowy modeli biznesowych - dyrektor Maciej Groń z MAC oraz mec. Xawery Konarski, partner Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki. "Komunikacja i konsultacje" będzie domeną dwóch podzespołów: pierwszy - z Witoldem Przeciechowskim z MAC i Piotrem Waglowskim, autorem serwisu VaGla.pl Prawo i Internet; drugi - z Małgorzatą Steiner z MAC i Jakubem Wygnańskim z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Propozycje rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności w sieci przygotują Dariusz Dąbek z MAC oraz Małgorzata Szumańska i Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon; w zakresie integracji cyfrowej - Violetta Szymanek z MAC i Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Reklama
MAC zapowiada, że efekty pracy zespołów będą upubliczniane, będzie można komentować online wersje robocze rozwiązań.

Resort informuje też, że prace grup stanowią kolejny etap Kongresu Wolności w Internecie, który został zainaugurowany 5 marca w Warszawie.

Wśród postulatów sformułowanych podczas spotkania znalazły się m.in.: swobodny dostęp do internetu, stworzenie otwartego systemu danych, działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu osób starszych, przekonywanie o korzyściach płynących z dostępu do świata cyfrowego.

Boni zapowiedział wtedy, że postulaty ogłoszone podczas spotkania będą wykorzystane do spisania Karty Praw w Internecie.

Pomysł Kongresu Wolności w Internecie powstał po fali protestów przeciwko podpisaniu przez Polskę umowy handlowej ACTA, która - według jej przeciwników - miała ograniczyć prawa internautów i ułatwić monitorowanie ich aktywności. Pod koniec stycznia swoje niezadowolenie manifestowali na ulicach mieszkańcy największych polskich miast. Protestowano też w sieci, zaatakowano strony internetowe urzędów państwowych.

Nad propozycjami zmian dotyczących prawa autorskiego w internecie pracuje też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W skład zespołu powołanego przez resort kultury weszli profesorowie prawa.

Prace zespołu, zainicjowane 12 marca, koordynuje wiceminister kultury Piotr Żuchowski.