Po zakończeniu robót budowlanych inwestor powinien uprzątnąć teren budowy. Chodzi tu m.in. o uprzątnięcie niewykorzystanych materiałów budowlanych czy rozebranie tymczasowych obiektów postawionych tylko na czas budowy, jak np. szopa na materiały i narzędzia.

Najczęściej już po ukończeniu budowy np. domu i uprzątnięciu terenu właściciele przystępują do zagospodarowania nieruchomości. Rozpoczynając takie prace, inwestorzy również powinni pamiętać, żeby dopełnić określonych formalności budowlanych.

Budowa płotu

Jednym z elementów zagospodarowywania działki jest jej ogrodzenie. Przystępując do budowy ogrodzenia, inwestor nie musi dopełniać żadnych formalności. Nie musi występować do starosty o pozwolenie na budowę ani też zgłaszać mu tej inwestycji.

Taka uproszczona procedura obowiązuje jednak wyłącznie w przypadku budowy ogrodzenia od strony działek z sąsiadami i pod warunkiem że płot nie przekracza 2,2 m wysokości.

Jeżeli natomiast właściciel buduje ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych, musi zgłosić swoją inwestycję do starosty. Tak samo musi postąpić, jeżeli wznoszony płot będzie przekraczał 2,2 m wysokości.

Inwestor powinien dokonać zgłoszenia jeszcze przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania prac będzie mógł przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu. Dokonując zgłoszenia, inwestor powinien określić w nim rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Jeżeli inwestor nie dopełni tych formalności i nie dokona zgłoszenia, to dopuszcza się samowoli budowlanej i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może nakazać mu rozbiórkę postawionego ogrodzenia.

Altanki i oczka wodne

W wielu przypadkach z zagospodarowaniem działki wiąże się również budowa altan, wiat, przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) czy budynków gospodarczych i garaży. Inwestor powinien jednak pamiętać, że przeprowadzenie takich inwestycji możliwe jest jedynie po dokonaniu zgłoszenia u starosty. Bez niego nadzór budowlany może uznać, że obiekt jest samowolą budowlaną i nakazać jego rozbiórkę. Jeżeli jednak powierzchnia takich obiektów przekracza 25 mkw., to inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę. Warto też pamiętać, że łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki.

Jeżeli właściciel nieruchomości będzie chciał mieć na niej przydomowy basen czy oczko wodne, to planując taką inwestycję, nie musi dopełniać żadnych formalności. Budowa takich obiektów nie wymaga bowiem pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Pod warunkiem jednak, że ich powierzchnia nie przekracza 30 mkw.

Bez dodatkowych formalności właściciel nieruchomości nie może natomiast położyć na swojej działce np. kostki brukowej czy zabetonować wjazdu do garażu. Prowadzenie takich robót jest bowiem utwardzaniem powierzchni gruntu na działkach budowlanych i zgodnie z prawem budowlanym inwestor przed ich rozpoczęciem musi dokonać zgłoszenia u starosty. Niewiele osób o tym wie i nie dokonuje takiego zgłoszenia, czym naraża się na konieczność rozebrania kostki czy betonowego podjazdu.