Z roku na rok coraz lepiej

Jak czytamy w „Wokandzie” z badań przeprowadzonych w latach 2010-2011 przez SMG/KRC na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wynika, że opinie o sądach nie są tak złe, jak wynikało to z wcześniejszych analiz. Mamy tutaj zwłaszcza na myśli wnioski z badań zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2008 r. (autorstwa pracowni Homo Homini), które wskazywały, że tylko 37 proc. Polaków dobrze ocenia wymiar sprawiedliwości.

Ankieterzy KSSiP przepytali 1046 osób - świadków, strony postępowań, biegłych, profesjonalnych pełnomocników oraz 521 przedsiębiorców. Ankiety zaś przeprowadzono w wydziałach karnych, cywilnych, pracy, rodzinnych i gospodarczych, w sądach rejonowych i okręgowych w całej Polsce.

Co chwalimy, co ganimy

Respondenci ogólnie i szczegółowo (w skali od 1 do 5) mogli ocenić pracę wybranych aspektów wymiaru sprawiedliwości.

Na pochwałę zasłużyła ocena pracy sekretariatów sądowych. Jest ona dobra, a w niektórych aspektach nawet lepsza niż sędziów - np. uprzejmość i kompetencje pracowników sekretariatów oceniono na 4,2. Wśród nielicznych uwag, jakie zgłoszono, wskazać należy długi czas oczekiwania na obsługę i złe warunki zapoznawania się z aktami (np. nie we wszystkich sądach są wyodrębnione czytelnie akt).

Piętą achillesową są biegli sądowi. Choć ekspertyza biegłego czasem przesądza o kierunku rozstrzygnięcia sporu, to ankietowani uważają, że procedury doboru biegłych są mało przejrzyste. Co istotne, tę opinię podzielają również sami biegli – czytamy w „Wokandzie”.

Wśród najwyżej ocenianych przez ankietowanych znalazły się:

1) Zapewnienie możliwości dochodzenia praw obywateli,

2) Funkcja wymierzania sprawiedliwości,

3) Przygotowanie sędziów i ich kompetencje (średnia 4,14),

4) Przygotowanie do rozpraw (4,13),

5) Oznakowanie sal sądowych,

6) Informowanie o terminach rozpraw.

Do największych wad sądownictwa należy:

1) Zbyt długi czas trwania postępowań (aż 43 proc. ankietowanych tak uważa),

2) Opieszałość i powolność działania,

3) Nadmiar spraw w sądach,

4) Skomplikowane procedury (13 proc.),

5) Wysokie koszty procesów,

6) Niesprawiedliwe wyroki (według 11 proc. badanych).