Granice powiatów, zasięg sądów, komend i nadleśnictw będzie można sprawdzić na stronie Geoportal.
W czerwcu ma zacząć działać portal, w którym po podaniu adresu każdy za pomocą kilku kliknięć sprawdzi, pod jaki podlega urząd skarbowy, komendę policji, sąd czy prokuraturę. Wszystko dzięki rozbudowaniu Państwowego Rejestru Granic (PRG). Do tej pory w jego zasobach dostępne były tylko informacje o granicach administracyjnych województw, powiatów i gmin.
– Teraz będzie tam ok. 30 rodzajów granic, począwszy od administracyjnych, przez granice obszarów ewidencji gruntów i budynków, morskie, po granice tzw. specjalne, czyli właściwości miejscowych sądów, prokuratur itd. – wylicza Marcin Leończyk, naczelnik departamentu informacji o nieruchomościach w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. To właśnie GUGiK w ramach programu TERYT 2 gromadzi dane i opracowuje system teleinformatyczny do zarządzania nimi.