29 kwietnia wchodzą w życie przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
Ustawa wprowadza nadzór nad pieniędzmi powierzonymi deweloperom przez klientów, poprzez nałożenie na tych pierwszych obowiązku zapewnienia nabywcom rachunku powierniczego.
Ma to zapewnić ich większe bezpieczeństwo.