Najbardziej skorumpowani są ludzie po trzydziestce mieszkający w dużych miastach.
Z najświeższych statystyk policyjnych wynika, że najbardziej skorumpowani są ludzie po trzydziestce.
Aż 78,1 proc. podejrzanych o popełnienie przestępstwa korupcyjnego przekroczyło taki wiek.