Po ślubie między mężem a żoną automatycznie powstaje ustrój wspólnoty majątkowej. Mogą go znieść na różne sposoby – sporządzając intercyzę lub odwołując się w tej sprawie do sądu.

Czy bez intercyzy występuje tylko majątek wspólny

Małżonkowie nie zawierali żadnej umowy majątkowej. Żona zarabia znacznie mniej od męża, ale zajmuje się domem i dziećmi. Dlatego większą część rzeczy dla rodziny kupił mąż ze swoich dochodów. Który majątek one powiększają: wspólny czy osobisty męża? Czy wobec braku intercyzy małżonkowie mają wyłącznie majątek wspólny?

Czy umowę może sporządzić tylko notariusz

Jeszcze przed ślubem małżonkowie postanowili uporządkować swoje sprawy majątkowe i na piśmie określić, jakie będą ich w przyszłości łączyły stosunki majątkowe. Chcą sami napisać taką umowę i opatrzyć ją podpisami, ale prawnik poinformował ich, że nie będzie wówczas ważna. Czy ważną intercyzę spisuje tylko notariusz?

Czy rozdzielność majątkową może ustanowić sąd

Mąż nie chce wyrazić zgody na wizytę u notariusza w celu podpisania intercyzy. Jest alkoholikiem, zaciąga długi, wynosi sprzęty z domu i swoim postępowaniem doprowadza do zubożenia rodziny. Czy w takiej sytuacji żona ma prawo zwrócić się do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Czy wierzyciel wpłynie na ustrój majątkowy rodziny

Przedsiębiorca nie reguluje swoich długów, a komornik tłumaczy, że nie ma majątku, z którego można ściągnąć roszczenia. Czy w tej sytuacji wierzyciel może domagać się ustanowienia rozdzielności majątkowej dłużnika?

Czy można przed ślubem wykluczyć wspólność majątkową

Każdy z przyszłych małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą i dlatego chcą oni z góry wykluczyć albo przynajmniej ograniczyć wspólność ustawową. Uważają, że wytwarzanie przez każdego z nich majątku osobistego będzie najbardziej korzystne dla obojga. Czy już przed ślubem mogą zawrzeć umowę majątkową ?

Czy można uchronić majątek, powołując się na intercyzę

Przedsiębiorca jest zadłużony i komornik chce zaspokoić roszczenia wierzycieli, zajmując wynagrodzenie za pracę jego żony. Czy ustanowienie dopiero teraz rozdzielności majątkowej uchroni przynajmniej część majątku rodziny przed zajęciem?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób małżonkowie mogą znieść wspólność majątkową
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.