Łukasz Moczydłowski, reprezentujący stowarzyszenie Marsz Niepodległości, określił prezydencki projekt zmian w ustawie o zgromadzeniach mianem „bubla legislacyjnego” z powodu licznych przepisów będących, jego zdaniem, niezgodnymi z konstytucją.
Wczoraj w Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne ww. ustawy.
Projekt zakłada m.in. wprowadzenie zakazu zakrywania twarzy (z pewnymi wyjątkami) i wprowadza odpowiedzialność przewodniczącego zgromadzenia za jego przebieg.
Także Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC)wniosła wiele krytycznych uwag, dotyczących m.in. zakazu zakrywania twarzy.
Wskazała na konieczność ustawowego wprowadzenia kategorii tzw. zgromadzeń spontanicznych, niewymagających uprzedniego zgłoszenia.
Prawie wszystkie postulaty HFPC poparli sędziowie ze stowarzyszenia Iustitia.
Sędziom nie podoba się jedynie pomysł fundacji, by przekazywać do sądów powszechnych skargi na decyzję wojewody o zakazie odbycia zgromadzenia.
Zdaniem Iustitii jednak sądy administracyjne są dużo mniej obciążone od sądów powszechnych.