Projekt rozporządzenia zakłada, że liczba dróg dla ciężarówek wzrośnie o 734 km i tym samym wyniesie 5820km. To znacznie ułatwi życie kierowcom.
Kierowcy ciężarówek dowiedzą się, po jakich drogach nie będą mogli jeździć, gdy nacisk na oś pojazdu przekroczy 10 ton.
Projekt rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t, zawiera listę dróg i ich odcinków, na które nie będzie można wjechać, gdy pojazd będzie zbyt ciężki.
19 października 2012 r. przestaną obowiązywać dwa rozporządzania z listami dróg niedostępnych dla ciężarówek o nacisku osi przekraczającym 11,5 tony i 10 ton. Tego dnia wejdzie w życie przepis ustawy o drogach publicznych, który określi, że po takich drogach dopuszcza się ruch pojazdów o nacisku do 11,5 t. Tym samym nie będzie już konieczności wymieniania dróg dla takich pojazdów w rozporządzeniach.
Liczba dróg dla takich pojazdów wzrośnie o 734 km i wyniesie 5820 km.
– Większa liczba dróg dla cięższych ciężarówek wynika stąd, że oddano już do użytku nowe drogi, na których jest dopuszczony nacisk do 11,5 ton. Zmodernizowano także odcinki, po których odbywał się ruch pojazdów o nacisku jednej osi do 10 ton – mówi Jakub Dąbrowski z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Projekt rozporządzenia zawiera też wykaz dróg, po których będą mogły poruszać się pojazdy o nacisku pojedynczej osi do 8 ton. Ograniczenia dla większych ciężarówek pojawią się w sumie na 2304 km dróg krajowych. Mają przeciwdziałać dewastacji dróg. Przejazd cięższego pojazdu taką trasą dopuszczony jest tylko na podstawie zezwolenia dla pojazdów ponadnormatywnych.