Projekt rozporządzenia zakłada, że liczba dróg dla ciężarówek wzrośnie o 734 km i tym samym wyniesie 5820km. To znacznie ułatwi życie kierowcom.
Kierowcy ciężarówek dowiedzą się, po jakich drogach nie będą mogli jeździć, gdy nacisk na oś pojazdu przekroczy 10 ton.
Projekt rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t, zawiera listę dróg i ich odcinków, na które nie będzie można wjechać, gdy pojazd będzie zbyt ciężki.