W sobotę Tusk spotkał się - w ramach przeglądu resortów - z szefem swojej kancelarii Tomaszem Arabskim, pełnomocniczką ds. równego traktowania Agnieszką Kozłowską-Rajewicz oraz ministrem sprawiedliwości Jarosławem Gowinem. Były to ostatnie spotkania premiera w ramach podsumowania pierwszych stu dni rządu.

"Konwencja bioetyczna została przez Polskę podpisana, ale nie została do tej pory ratyfikowana. Ustaliliśmy z minister Kozłowską-Rajewicz i ministrem Gowinem, że nie widzimy żadnych przeszkód, aby doszło do jak najszybszej ratyfikacji konwencji bioetycznej" - powiedział Tusk na konferencji prasowej po spotkaniach.

Jak dodał, chce, żeby nie było wątpliwości, iż przepisy i zasady zawarte w konwencji będą w Polsce zawsze interpretowane tak jak chce tego polska konstytucja. "Mówiąc otwarcie: chcemy wykluczyć wszelkie spekulacje, czy fałszywe interpretacje, że popisanie konwencji bioetycznej mogłoby wpłynąć na zmianę prawa aborcyjnego w Polsce" - podkreślił szef rządu.

"Jesteśmy zwolennikami utrzymania tego dobrego naszym zdaniem, chociaż nie idealnego status quo, dlatego nie chcemy, żeby konwencja bioetyczna i jej ratyfikowanie stanowiło prawną pokusę i pretekst do zmiany przepisów aborcyjnych" - powiedział Tusk.

Z kolei Kozłowska-Rajewicz przypomniała, że ponad 10 lat temu Polska podpisała konwencję bioetyczną. "Ta konwencja prawie całkowicie jest już +pokryta+ w polskim prawie przepisami, między innym ustawami zdrowotnymi, które były podprowadzone w poprzedniej kadencji (...) Jesteśmy w zasadzie gotowi do jej ratyfikacji" - powiedziała.

Tusk zapowiedział także, że jeszcze tej wiosny Polska ratyfikuje konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jak podkreślił, strona polska miała kilka wątpliwości, które dotyczyły głównie skutków finansowych wprowadzenia konwencji w życie.

Przepisy konwencji dotyczą m.in. dość bolesnego ubezwłasnowolnienia osób niepełnosprawnych

"Przepisy tej konwencji dotyczą m.in. dość bolesnego ubezwłasnowolnienia osób niepełnosprawnych z deficytem intelektualnym, które w polskich przepisach prawa często są ubezwłasnowolnione i nie mogą np. zawrzeć ślubu. (...) Wszystkie opinie i moja intencja jest taka, aby również tę konwencję jak najszybciej ratyfikować" - powiedział szef polskiego rządu.

Także Kozłowska-Rajewicz powiedziała, że Polska powinna przystąpić też do ratyfikacji konwencji dot. praw osób niepełnosprawnych z 2006 r. "Najwyższy czas, żeby Polska przystąpiła do ratyfikacji tej konwencji" - podkreśliła.

Premier oświadczył także, że rząd w ciągu najbliższych miesięcy podejmie "kierunkową decyzję" odnośnie konwencji Rady Europy ws. zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Jak podkreślił, co do jej istoty nie ma żadnych wątpliwości, że Polska powinna ją ratyfikować. "Jej duch i litera powinny w Polsce obowiązywać" - powiedział Tusk.

Dodał, że zobowiązał ministerstwo sprawiedliwości, które zgłosiło wątpliwości o charakterze prawnym i konstytucyjnym do przedstawienia w najbliższym czasie rekomendacji i przesłanek jakimi się kieruje.

Kozłowska-Rajewicz dodała też, że prowadzi rozmowy Gowinem ws. ratyfikacji tej konwencji. "Rozmawiamy o tym, jak pokonać te kilka przeszkód, rozbieżności pomiędzy treścią konwencji, a polskim prawem. Głównie chodzi o problem ścigania za gwałt, które w Polsce jest w trybie wnioskowym, a w konwencji jest z urzędu" - zaznaczyła.