Minister Michał Boni zapowiedział przygotowanie pakietu zmian legislacyjnych w przepisach dotyczących sieci.
Prace nad nim rozpoczną się w poniedziałek podczas „Kongresu wolności w internecie”.
W ramach czterech warsztatów omówione zostaną m.in. problemy dotyczące praw autorskich, zmian społecznych związanych z siecią, dostępu do informacji publicznej oraz tego, w jaki sposób dzięki nowych technologiom obywatele mogą mieć wpływ na decyzje rządzących.