Minister Michał Boni zapowiedział przygotowanie pakietu zmian legislacyjnych w przepisach dotyczących sieci.
Prace nad nim rozpoczną się w poniedziałek podczas „Kongresu wolności w internecie”.
W ramach czterech warsztatów omówione zostaną m.in. problemy dotyczące praw autorskich, zmian społecznych związanych z siecią, dostępu do informacji publicznej oraz tego, w jaki sposób dzięki nowych technologiom obywatele mogą mieć wpływ na decyzje rządzących.
Pakiet nowelizacyjny ma doprowadzić do określenia granic, których nie będzie można przekraczać rządzącym.
– Chcemy te zmiany w prawie przełożyć na swego rodzaju kartę praw podstawowych wolności w internecie – powiedział szef resortu administracji i cyfryzacji.
Jednocześnie zadeklarował, że weźmie aktywny udział w europejskiej debacie na temat ochrony danych osobowych.
Chce m.in. przedstawić swój pomysł na tzw. prawo do zapomnienia, dzięki któremu dane osobowe nie będą mogły być przechowywane, gdy przestanie to być uzasadnione.