Odszkodowanie za działkę odebraną pod drogę publiczną powinno w pełni rekompensować straty właściciela nieruchomości. Zaniżona wycena daje podstawę do jej podważenia na drodze administracyjnej, a następnie sądowej.
Przygotowanie i realizacja budowy dróg publicznych to skomplikowany proces, z którym wiązały się niegdyś z długoletnie spory sądowe.
Szybszy tryb wywłaszczania pod drogi, jaki wprowadziła ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: specustawa drogowa) nie oznacza jednak, że osoby, którym jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa odebrały grunty, nie mogą kwestionować takiej decyzji przed sądem.