Odszkodowanie za działkę odebraną pod drogę publiczną powinno w pełni rekompensować straty właściciela nieruchomości. Zaniżona wycena daje podstawę do jej podważenia na drodze administracyjnej, a następnie sądowej.
Przygotowanie i realizacja budowy dróg publicznych to skomplikowany proces, z którym wiązały się niegdyś z długoletnie spory sądowe.
Szybszy tryb wywłaszczania pod drogi, jaki wprowadziła ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: specustawa drogowa) nie oznacza jednak, że osoby, którym jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa odebrały grunty, nie mogą kwestionować takiej decyzji przed sądem.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy podważyć odszkodowanie za działkę przejętą pod nową drogę
W pełnej wersji artykułu:
- Jakich kroków musi przestrzegać administracja
- W jakim trybie można się odwołać
- Na czym polega wywłaszczeni
- Jak ustala się odszkodowanie
- Kiedy można odwołać się do sądu