Na sto dni przed Euro 2012 MSW zapewnia, że podległe mu służby będą przygotowane do mistrzostw; dotychczas m.in. zaostrzono kary dla pseudokibiców, kupiono nowy sprzęt dla policji, przygotowano też koncepcję usprawnienia ruchu na granicy polsko-ukraińskiej.

Jak mówił szef MSW Jacek Cichocki, głównym wyzwaniem do czasu rozpoczęcia mistrzostw będzie zgranie pracy służb podległych resortowi np. z ochroną stadionów i stref kibica. Na marzec i kwiecień zostały też zaplanowane ćwiczenia, które mają sprawdzić przygotowanie służb do imprezy.

Przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych, który odpowiada za bezpieczeństwo turnieju, od początku przygotowań podkreślali, że mistrzostwa mają być przede wszystkim dobrą zabawą dla kibiców. Pomóc w tym mają spottersi-policjanci, którzy będą udzielać informacji, ale też zwracać uwagę na osoby mogące stanowić zagrożenie. Do końca ubiegłego roku w tym zakresie przeszkolono 250 policjantów, ok. stu kolejnych ma przejść tego typu szkolenia. Funkcjonariusze-spottersi mają też przyjechać ze wszystkich krajów biorących udział w rozgrywkach.

Opracowano szereg zmian legislacyjnych, które mają zapobiegać chuligańskim wybrykom

Tzw. specustawa dot. imprez masowych, podpisana przez prezydenta we wrześniu 2011 r. zmieniła łącznie 10 ustaw, w tym pięć kodeksów m.in.: ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeks wykroczeń, Ustawę o Policji, Kodeks karny, Ustawę o broni i amunicji, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Większość przepisów specustawy weszło w życie już 12 listopada 2011 r. Określiły one uprawnienia służb porządkowych, w tym policji, Straży Granicznej, straży pożarnej i BOR podczas mistrzostw. Nakazały też wyposażenie stadionów w elektroniczne systemy identyfikacji, służące m.in. do kontroli sprzedaży biletów i weryfikacji informacji o orzeczonych zakazach stadionowych i klubowych.

W styczniu br. zaczęły obowiązywać kolejne zapisy m.in. regulujące zasady sprzedaży, podawania i picia na imprezach masowych napojów zawierających do 3,5 proc. alkoholu (wyjątkiem będą imprezy o podwyższonym ryzyku). Niedozwolona jest sprzedaż alkoholu w twardych opakowaniach ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Za wnoszenie na stadiony alkoholu grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 tys. zł.

Rozszerzony został też zakres obowiązywania zakazu klubowego - dotyczy on także meczów wyjazdowych. Zaostrzone zostały też sankcje dla osób łamiących obowiązujący na stadionie regulamin. Kibicom, którzy np. znajdą się w sektorze innym, niż wskazany na bilecie wstępu i nie opuszczą go mimo wezwania osoby do tego uprawnionej, będzie grozić kara ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 tys. zł. Taka sama kara będzie grozić za zasłanianie twarzy np. chustą.

Dodatkowe uprawnienia kontrolne przyznano wojewodom. Może on natychmiast przerwać imprezę masową, w sytuacji gdy jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu uczestników, a działania organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa.

Podczas Euro 2012 obowiązywać ma również tryb rozprawy odmiejscowionej, umożliwiającej sądzenie osoby bezpośrednio na stadionie, w salach wyposażonych w sprzęt umożliwiający połączenie z sędzią przebywającym w sali rozpraw.

Bezpieczeństwa ma pilnować ponad 9 tysięcy policjantów

Zostały też przygotowane i już są wdrażane koncepcje działania służb m.in. policji. Według szacunków MSW i KGP bezpieczeństwa na turnieju ma bezpośrednio pilnować ponad 9 tysięcy policjantów. W samej Warszawie będzie to 2,4 tys. policjantów, w Gdańsku - 1,2 tys., w Poznaniu - 1,3 tys. a we Wrocławiu - 1,1 tys. funkcjonariuszy. Także z każdą drużynom ma przyjechać do Polski ok. 20, 30 policjantów-spoterrsów.

Policjanci mają nie tylko pomagać w zapewnieniu bezpieczeństwa na stadionach i w tzw. strefach kibicach (chronić je będą ochroniarze), ale też eskortować poszczególne drużyny piłkarskie, ułatwiać przejazd autokarom z kibicami i pomagać na lotniskach. Razem z innymi służbami przygotowują się też do różnego rodzaju zagrożeń np. związanych z ewentualnymi zamachami terrorystycznymi.

W ramach przygotowań do Euro 2012 został zakupiony nowy sprzęt dla policji - m.in. mercedesy sprintery, które mają zastąpić stare furgony i volkswageny craftery wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny ratujący życie. Policja dostała też nowe kamizelki, ochraniacze i specjalne kaski z tzw. łącznością podkaskową.

Dobrej atmosferze mistrzostw ma służyć również m.in. usprawnienie ruchu na granicy

Straż Graniczna przygotowuje się do wprowadzenia udogodnień na przejściach na odcinku polsko-ukraińskim. Będą tam wyznaczone specjalne pasy odpraw dla kibiców - tzw. zielone korytarze - umożliwiające szybszą odprawę osób, które nie mają nic do oclenia. Na przejściach granicznych w Hrebennem i Medyce pasy te są obecnie tworzone, na przejściach granicznych Korczowa-Krakowiec i Dorohusk-Jagodzin "zielone korytarze" zostały już wyznaczone.

Kolejnym udogodnieniem będzie też wprowadzenie na czas Euro 2012 wspólnych odpraw służb polskich i ukraińskich.

W Straży Granicznej przygotowano także koncepcję tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na tzw. granicach wewnętrznych czyli z krajami wchodzącym w skład strefy Schengen (z Litwą, Słowacją, Czechami, Niemcami).