Państwo członkowskie nie może karać za prowadzenie bez koncesji lub policyjnego zezwolenia zorganizowanej działalności bukmacherskiej osób powiązanych z przedsiębiorcą, który został wykluczony z przetargu z naruszeniem prawa Unii.
Taki zakaz obowiązuje nawet po przeprowadzeniu nowego przetargu, który miał zaradzić naruszeniu wspólnotowych przepisów, ale nie zaradził skutecznie.
Tak orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości, odpowiadając na pytania włoskiego sądu kasacyjnego prowadzącego postępowania karne przeciwko Marcellowi Coście i Ugowi Cifonemu.