Banki nie oddają klientom ich oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, nawet kiedy przyjmują następne, na wyższą kwotę. Tych pierwszych prawo nie każe im zwracać, nie tracą też one ważności.
Banki wciąż uprzywilejowane
Bankowe przywileje, wynikające z prawa bankowego i z kodeksu postępowania cywilnego, dotyczą m.in. wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych na podstawie .