Przypominamy, że tylko 13 dni zostało na przesłanie danych na temat udzielonych w 2011 r. zamówień publicznych.
Czas nagli
Do złożenia sprawozdania zobowiązany jest każdy, kto w ubiegłym roku udzielił zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 14 tys. euro: nie tylko urzędy centralne czy gminne, ale też szkoły publiczne, szpitale, a nawet prywatne spółki (np. kopalnie czy firmy energetyczne). Zgodnie z art. 98 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późń. zm.) termin na składanie sprawozdań upływa 1 marca.