Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę Służbie Więziennej na obecność kamer w salach tzw. widzeń bezdozorowych, gdzie więzień może spotkać się sam na sam z żoną lub konkubiną.

"Instalowanie kamer w tym miejscu jest nie do pogodzenia z intencją, jaka przyświecała ustawodawcy, wyodrębniając tę formę nagrody" - napisała Irena Lipowicz do dyrektora SW gen. Jacka Włodarskiego. RPO przypomniała, że ustawodawca nakazał odstąpić od wymogu nadzoru nad skazanym i osobami go odwiedzającymi, przyznając mu większą swobodę i szerszy zakres prywatności podczas tego widzenia.

Prosząc Włodarskiego o zajęcie stanowiska w tej sprawie, Lipowicz przypomniała, że zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu i bez osoby dozorującej może być jedną z form nagrody dla "skazanego wyróżniającego się dobrym zachowaniem w czasie odbywania kary".

Rzeczniczka prasowa Służby Więziennej ppłk Luiza Sałapa powiedziała PAP w środę, że kierownictwu SW na razie nie jest jeszcze znane wystapienie RPO. Jak zapewniła, po analizie pisma RPO, zostanie udzielona na nie odpowiedź.

RPO napisała, że do jej biura wpływają skargi, iż kamery są zamontowane w pomieszczeniach do kontroli osobistej oraz w salach do widzeń bezdozorowych. W jednej ze spraw na zarzut umieszczenia kamery w takiej sali SW odpowiedziała, że do instalowania kamer w pomieszczeniach wyznaczonych do tego rodzaju widzeń upoważnia kodeks karny wykonawczy.

Gdzie można umieszczać kamery

Takie monitorowanie Kkw dopuszcza w celach wraz z częścią sanitarno-higieniczną, w łaźniach, w pomieszczeniach do widzeń, w miejscach zatrudnienia osadzonych, w ciągach komunikacyjnych, na placach spacerowych, a także do obserwacji terenu zakładu karnego na zewnątrz budynków. Według Kkw obraz z kamer zainstalowanych w części sanitarno-higienicznej sali oraz w łaźniach jest przekazywany do monitorów w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych części ciała skazanego oraz wykonywanych przez niego intymnych czynności fizjologicznych.

Lipowicz zwraca uwagę, że Kkw nie wymienia pomieszczeń do kontroli osobistej osadzonych. "Mając na uwadze fakt, iż w tym pomieszczeniu osadzony jest rozbierany do naga, w ocenie rzecznik obraz z kamery zainstalowanej w tym pomieszczeniu również powinien być przekazywany do monitorów, w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych części jego ciała bądź należałoby odstąpić od ich montowania w tych miejscach" - dodała RPO.

Odnosząc się do montowania kamer w sali widzeń bez osoby dozorującej, Lipowicz przyznała, że przy "szerokiej interpretacji" Kkw należałoby stwierdzić, iż można montować kamerę również tam. Jednak zdaniem RPO przy podejmowaniu decyzji o miejscu zainstalowania kamery należy "mieć na względzie jego przeznaczenie oraz ratio legis innych przepisów dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności".