Za premię gwarancyjną można będzie wymienić okna lub instalacje. Wniosek o wypłatę premii gwarancyjnej trzeba będzie złożyć w PKO BP. Wkład z książeczki może być przedmiotem cesji między najbliższymi.
Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Przewiduje on rozszerzenie listy czynności uprawniających do uzyskania premii gwarancyjnej przy likwidacji książeczek mieszkaniowych. Pieniądze będzie można odzyskać, przeprowadzając remont lokalu mieszkalnego. Uprawniony do pobrania środków będzie tylko właściciel lokalu lub osoba, która ma spółdzielcze prawo do lokalu. Remont powinien dotyczyć wymiany okien, instalacji gazowej lub elektrycznej. Dodatkowym warunkiem jest to, że wartość wykonanych prac musi przekroczyć wartość zgromadzonego na książeczce wkładu wraz z premią gwarancyjną ustalonych na dzień złożenia wniosku o wypłatę premii.
- Bardzo pozytywnie oceniam propozycję rozszerzenia katalogu czynności, które uprawniają do premii gwarancyjnej. Dotąd wielu członków spółdzielni nie miało możliwości skorzystania z tych pieniędzy przy likwidacji starej książeczki, bo nie było ich stać na spełnienie warunków, jakie stawiają przepisy, czyli np. budowa domu lub kupno mieszkania - wskazywała Jolanta Kwiatkowska z Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców.

Wypłaty według harmonogramu

- Rozszerzenie zakresu czynności umożliwiających uzyskanie premii gwarancyjnej z pewnością spowoduje zwiększenie likwidacji książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej, jednak - z uwagi na fakt, iż zapis nowelizowanej ustawy ogranicza czynności, w związku z którymi będzie można taki wniosek złożyć (wymiana: okiem, instalacji gazowej oraz elektrycznej) oraz ogranicza krąg osób uprawnionych (właściciele książeczek mieszkaniowych, którzy posiadają własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego albo odrębną własność lokalu mieszkalnego) - trudno jest oszacować, jaka to będzie skala - mówi Tomasz Fill, rzecznik prasowy PKO Banku Polskiego.
Aby zapobiec zbyt dużym obciążeniom dla budżetu państwa, wypłaty premii będą odbywać się stopniowo według ściśle określonego harmonogramu. Ustali go wkrótce w rozporządzeniu minister infrastruktury. Wniosek o wypłatę premii gwarancyjnej będzie więc należało złożyć w PKO BP w dokładnie określonym roku, w zależności od roku, w którym książeczka mieszkaniowa została założona.

Pomysł nie jest nowy

Rozszerzenie możliwości uzyskania premii gwarancyjnej to nie nowy pomysł. Identyczne zmiany w ustawie z 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1115 z późn. zm.) chciał wprowadzić już minister budownictwa Andrzej Aumiller. Z kolei minister Mirosław Barszcz dodatkowo proponował możliwości przeznaczenia premii gwarancyjnej na wkład własny związany z zaciąganym kredytem mieszkaniowym.

Możliwa cesja

W sumie Polacy mają jeszcze 1,5 mln książeczek mieszkaniowych, jednak większość z nich nie ma szansy na spełnienie warunków wypłaty premii gwarancyjnej. Średnio przy likwidacji książeczki mieszkaniowej można dostać premię w wysokości 6 tys. zł. Wkład zgromadzony na książeczce mieszkaniowej może być przedmiotem cesji pomiędzy: małżonkami (również rozwiedzionymi), rodzicami i dziećmi (również przysposabiającymi i przysposobionymi), dziadkami i wnukami, rodzeństwem rodzonym i przyrodnim, powinowatymi - macochą lub ojczymem i pasierbami.
W przypadku gdy właścicielem książeczki mieszkaniowej jest osoba małoletnia, cesja wkładu może nastąpić po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego i opiekuńczego, zezwalającego na dokonanie tej czynności.