Grupa osób poszkodowanych przez to samo zdarzenie może się zdecydować na wynajęcie wspólnego prawnika i wniesienie jednego pozwu. Dzięki temu unikną wysokich kosztów, a ich sprawa będzie szybciej rozpoznana
Konsumenci, którzy ucierpieli, używając wadliwych produktów, osoby poszkodowane w katastrofach budowlanych czy komunikacyjnych mogą dzisiaj chronić swoje interesy w jednym postępowaniu cywilnym, składając pozew zbiorowy. Zasady, na jakich się to odbywa, reguluje obowiązująca od 19 lipca 2010 r. ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Wszczęcie takiej procedury jest dopuszczalne w sprawach roszczeń jednego rodzaju dochodzonych przez co najmniej 10 osób. Dodatkowo muszą one być oparte na jednakowej podstawie faktycznej (np. korzystanie z usług jednego banku, kuracja tym samym lekarstwem, zamieszkiwanie w strefie oddziaływania zakładu) lub prawnej (np. związanie umową o przewóz i uczestniczenie w jednym wypadku drogowym), jeżeli istotne okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie są wspólne dla wszystkich roszczeń. [Przykład 1]
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i w jakich przypadkach może złożyć pozew zbiorowy
W pełnej wersji artykułu:
- Jaki charakter mogą mieć roszczenia
- Kim jest reprezentant grupy
- Jak przygotować pozew
- Jak wyglądają stadia postępowania
- Jak przebiega wykonanie wyroku