Nadawcy będą mieć nowe obowiązki dotyczące podawania informacji o konkursach i loteriach. Wynika to z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży. Projekt przygotowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT).
Reklama
Zaproponowane przez KRRiT regulacje dotyczą usług SMS premium, czyli tych o podwyższonej opłacie, oraz droższych połączeń telefonicznych. Zgodnie z projektem na ekranie telewizora będzie musiała pojawić się informacja o firmie, która świadczy tę usługę, oraz o cenie całego połączenia lub jednostki rozliczeniowej (np. minuty) brutto. Napis ten będzie musiał spełniać określone warunki. Rozmiar czcionki nie będzie mniejszy niż 60 proc. wielkości wyświetlonego numeru telefonu, pod który telewidzowie mają dzwonić, by wziąć udział w konkursie. Informacja o cenach i numer telefonu będą musiały być napisane tą samą czcionką: napisy będą miały takie samo tło i taki sam kolor wypełnienia liter. Autorzy nowych regulacji podkreślają, że informacja o cenie usługi o podwyższonej opłacie ma być po prostu czytelna.
Nowe obowiązki będą mieć także nadawcy radiowi. Zgodnie z projektem koszt całego połączenia lub jednostki rozliczeniowej brutto przy udziale w konkursie ma być podany przez lektora. Będzie on musiał to zrobić przed tym, albo zaraz po tym, jak przeczyta numer telefonu, pod który mają dzwonić radiosłuchacze, pragnący wziąć udział w konkursie.
Zaproponowane przez KRRiT zamiany pozytywnie ocenia Ewa Kurowska-Tober, radca prawny z Kancelarii Linklaters.
– Regulacje tego typu mają służyć zwiększeniu świadomości widzów i słuchaczy np. co do warunków udziału w loterii audiotele – komentuje. Dodaje, że zmiany przyczynią się także do zwiększenia przejrzystości regulacji już obowiązujących.
Nowe przepisy rozporządzenia zostały opracowane ze względu na nowelizację ustawy – Prawo telekomunikacyjne, która weszła w życie w grudniu zeszłego roku.
Etap legislacyjny
Projekt