Obowiązek pomocy finansowej obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Siostra może jednak uchylić się od utrzymywania brata, gdy jest to połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niej lub jej najbliższej rodziny.

Czy alimenty się przedawniają

Otrzymałem z sądu pozew przygotowany przez brata, który domaga się ode mnie alimentów na swoją rzecz. Dodatkowo żąda on ich wypłaty za okres ostatnich pięciu lat. Czy ma do tego prawo?

Czy można zmienić orzeczenie

Od dwóch lat płacę alimenty na rzecz siostry. Ostatnio jednak poprawił się jej status. Nie tylko dostała dobrze płatną pracę, ale również wynajęła mieszkanie. Czy mogę żądać zmiany obowiązku alimentacyjnego?

Czy alimenty mogą wynikać z umowy

Brat jest wychowywany przez pozostającą bez pracy matkę. Otrzymałem od niego pismo, w którym zobowiązuje mnie do wypłaty alimentów na swoją rzecz. Czy obowiązek alimentacyjny może regulować w umowie?

Czy rodzeństwo musi płacić

Siostra po nieudanym małżeństwie znalazła się w niedostatku. Brat odmówił płacenia alimentów, twierdząc, że powinien to robić były mąż siostry. Czy słusznie?

Czy mogę żądać zwrotu środków

Od roku płacę alimenty na rzecz swojej siostry, ponieważ ich uzyskanie od ojca przebywającego za granicą nie było możliwe. Teraz wrócił on do kraju. Czy mogę domagać się od niego zwrotu kwot wypłaconych tytułem alimentów?

Czy muszę utrzymywać brata

Moja mama jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku, i nie jest w stanie łożyć na utrzymanie brata, który ma teraz 16 lat. Nie mamy też bliższej rodziny. Czy w takim przypadku ciąży na mnie obowiązek alimentacyjny?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika gazety Prawnej: Jakie są obowiązki alimentacyjne pomiędzy rodzeństwem.