W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów. Chociaż będzie ono wynosić, tak jak dotychczas, od 2675 zł do 3824 zł brutto miesięcznie, to osoby niosące wsparcie prokuratorom będą mogły zarabiać więcej niż dotychczas, pracując w prokuraturze określonego szczebla.
Obecnie wynagrodzenie zasadnicze asystenta zatrudnionego w prokuraturze rejonowej wynosi najwyżej 3008 zł. Więcej mogą zarobić tylko asystenci pracujący w okręgu, apelacji czy Prokuraturze Generalnej. Zniesienie widełek pozwoli na elastyczne dostosowanie pensji do rodzaju zadań, które są im powierzane w poszczególnych prokuraturach.
– Asystenci niosą nieocenioną pomoc szczególnie prokuratorom pierwszoliniowym, i to niezależnie od szczebla prokuratury – przyznaje dr Michał Gabriel-Węglowski, prokurator delegowany do wydziału do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku.
Do kompetencji asystenta prokuratora należy samodzielne wykonywanie czynności administracyjnych, związanych z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych (śledztw i dochodzeń) oraz z przygotowaniem kończących je decyzji. Jest uprawniony także do wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem prowadzonym przez policję oraz przeprowadzania w postępowaniu przygotowawczym niektórych czynności procesowych. Są to: przesłuchanie świadka, zatrzymanie rzeczy i przeszukanie, oględziny i eksperyment procesowy. Wszystkich tych czynności może jednak dokonywać wyłącznie w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora.
Środowisko prokuratorskie od dawna podnosi, że liczba zatrudnionych asystentów jest niewystarczająca, a ich rozlokowanie w jednostkach nieprawidłowe. Wskazuje też na znaczącą dysproporcję w liczbie asystentów zatrudnionych w jednostkach prokuratur i sądach powszechnych. Asystentów brakuje zwłaszcza w prokuraturach rejonowych, które prowadzą ponad 90 proc. wszystkich postępowań przygotowawczych.
Projektowane zmiany w systemie wynagrodzeń asystentów prokuratorów mają wejść w życie 28 marca tego roku.
Etap legislacyjny
Projekt