Prokurator generalny Andrzej Seremet powiedział w czwartek, że ma nadzieję, iż po zakończeniu prac związanych z częściową nowelizacją ustawy o prokuraturze przyjdzie czas na to, by całościowo przejrzeć uregulowania prawne dotyczące jej funkcjonowania.

Prokurator generalny przedstawił w czwartek w Senacie informację na temat aktualnej sytuacji w prokuraturze; było to związane m.in. ze zmianą na stanowisku naczelnego prokuratora wojskowego i planami likwidacji prokuratury wojskowej.

Seremet był także pytany przez dziennikarzy m.in. o prace Ministerstwa Sprawiedliwości nad nowelizacją ustawy o prokuraturze oraz o trwające w PG prace nad nową ustawą regulującą działanie prokuratury. "Bez wątpienia inny będzie zakres prac w resorcie sprawiedliwości, bo tam chodzi o nowelizację, a inny zakres prac mojego zespołu, który chce przygotować zmiany szersze, głębsze, dalej idące spokojnym trybem, a nie szybką ścieżką proponowaną przez ministerstwo" - powiedział Seremet PAP.

Pod koniec stycznia minister sprawiedliwości Jarosław Gowin informował, że rząd nie zgodzi się na nową ustawę o prokuraturze, czego domaga się środowisko prokuratorów; a opowiada się za nowelizacją dotychczasowych przepisów. "Rząd nie widzi potrzeby nowej ustawy; widzi potrzebę nowelizacji ustawy tak, żeby zapewnić pełną, demokratyczną kontrolę nad prokuraturą" - mówił Gowin.

W Prokuraturze Generalnej w ubiegłym roku został natomiast powołany zespół, złożony z naukowców i prokuratorów, którego celem jest opracowanie założeń nowej ustawy. Według Seremeta nowa ustawa o prokuraturze jest konieczna, gdyż "archaiczność obecnej ustawy i wielokrotne jej nowelizacje stwarzają problemy praktyczne związane z wykładnią przepisów".

"Prace zespołu, który powołałem, miały dotyczyć całościowego opracowania ustawy o prokuraturze. W tym momencie, gdy Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje prace związane z częściową nowelizacją ustawy, powstaje pewnego rodzaju niezręczność. Mam nadzieję, że po zakończeniu prac związanych z częściową nowelizacją ustawy przyjdzie czas na to, żeby całościowo przejrzeć uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania prokuratury" - powiedział Seremet. Dodał, że ma jednak nadzieję, iż propozycje ministerstwa w niedługim czasie "zostaną w takim stopniu skonkretyzowane, że będą możliwe do akceptacji".

"Sądzę, że przy zgodzie Sejmu, rządu i pana prezydenta; przy jakimś wkładzie, który pochodzi z Prokuratury Generalnej, uda nam się wypracować - na dłuższa metę - koncepcję funkcjonowania prokuratury" - zaznaczył prokurator generalny.

Seremet powiedział również, że przedstawiciele Prokuratury Generalnej będą pracować z zespołem powołanym przez resort sprawiedliwości, przedstawiając swoje koncepcje i pomysły. Poinformował, że zespół ten już raz się spotkał, ale w sprawach organizacyjnych i dotyczących m.in. wyznaczenia planowanych obszarów nowelizacji.

Z przedstawionych tydzień temu wyników ankiet przygotowanych przez PG (odpowiedziało na nie 4,4 tys. prokuratorów wszystkich szczebli i pionów, czyli ponad dwie trzecie śledczych w kraju) wynika, iż 3 105 prokuratorów jest za podjęciem prac nad nową ustawą. Za przygotowaniem nowelizacji obecnej ustawy opowiedziało się 725 prokuratorów, zaś za zachowaniem obecnych uregulowań 404.

Tylko 218 prokuratorów uznało, że obecne regulacje wystarczająco gwarantują niezależność prokuratury - większość ankietowanych wskazywała, że potrzebne jest umieszczenie zapisów o prokuraturze w konstytucji, a także zapewnienie jej budżetowej autonomii. Z ankiet wynikało też, że większość śledczych chce włączenia prokuratury wojskowej do cywilnej.