Sprawozdanie wraz z wyliczoną opłatą muszą składać także przedsiębiorcy, którzy korzystają z kotłów grzewczych czy wózków widłowych, pobierają wodę na potrzeby produkcji czy wprowadzają ścieki do środowiska. Obowiązek rozliczania się mają też osoby prowadzące działalność rolniczą, ale nie zawsze.

– Osoba fizyczna zajmująca się rolnictwem, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie musi płacić za korzystanie ze środowiska pod warunkiem, że sposób korzystania przez nią ze środowiska nie wymaga uzyskania pozwolenia – mówi Maciej Kruś, radca prawny w kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy. Zwolnieni z obowiązku są też przedsiębiorcy, których opłata nie przekracza 400 zł w danym półroczu. Jednak mają oni obowiązek przedstawiania sprawozdania o wpływie ich działalności na środowisko.

Jeżeli wyjdzie na jaw, że przedsiębiorca zobowiązany do rozliczania się z wpływu na środowisko tego nie zrobił, marszałek województwa sam może naliczyć należną opłatę i nakazać jej uiszczenie.

Podstawa prawna

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr. 25, poz. 150 z późn. zm.).