Jeśli małżonkowie nie ustanowili rozdzielności majątkowej, jednym ze skutków jest konieczność podziału wspólnego dorobku. W jego skład, oprócz mieszkania czy samochodu, wchodzą też ubezpieczenia na życie z funkcją kapitałową, które umożliwiają gromadzenie oszczędności i inwestowanie w nie.
– W sytuacji gdy polisa z funduszem inwestycyjnym została zawarta, składki opłacone w czasie trwania małżeństwa, środki zgromadzone i zainwestowane w ten sposób podlegają podziałowi w momencie ustania wspólnoty małżeńskiej – mówi Ewa Kopacz, radca w departamencie prawnym TUnŻ Warta.

Kosztowna niezgoda