Spółka ta wszczęła postępowanie przeciwko spółkom Lucheng, Far East Sourcing oraz Röhlig wytwarzającym, sprzedającym i transportującym podróbki. Zażądała stwierdzenia naruszenia praw własności intelektualnej i zasądzenia odszkodowania, a także zniszczenia zajętych towarów.

Na londyńskim Heathrow organy celne Zjednoczonego Królestwa (HMRC) skontrolowały przesyłkę z Hongkongu do Kolumbii, zawierającą telefony komórkowe i akcesoria do nich nie tylko imitujące wyroby Nokii, lecz nawet opatrzone podrobionym znakiem towarowym. Jednak kiedy pokrzywdzona spółka złożyła wniosek o zajęcie przesyłki, urzędnicy HMRC odmówili, bo zgodnie z prawem UE towary w tranzycie z jednego państwa trzeciego do innego nie mogą być uznane za podrobione, a tym samym zostać zajęte.

Belgijski sąd pierwszej instancji w Antwerpii i brytyjski sąd apelacyjny Anglii i Walii zwróciły się do luksemburskiego Trybunału Sprawiedliwości o ustalenie, kiedy możliwe jest zajęcie towarów imitujących wzory chronione w Unii, jeżeli nie zostały one wprowadzone do obrotu na obszarze Wspólnoty. Tym bardziej że zarówno tranzyt zewnętrzny, jak i umieszczenie rzeczy w składzie celnym, czyli tzw. procedury zawieszające, nie wiążą się nawet z koniecznością płacenia ceł lub innych opłat.

Trybunał w odpowiedzi orzekł, że organy celne państw Unii mogą zająć pirackie towary, nawet jeżeli są one tylko przemieszczane tranzytem przez terytorium Wspólnoty. Potrzebne są jednak co najmniej poszlaki mówiące, że firmy wytwarzające albo zajmujące się spedycją czy dystrybucją zamierzają zaoferować te podróbki klientom w Unii, albo że ukrywają zamiary handlowe.

Towary pochodzące z państw trzecich nie mogą naruszać praw własności intelektualnej w UE. Złamaniem tego zakazu jest nie tylko sprzedaż podróbek, lecz również składanie ofert lub ich reklama skierowana do konsumentów Unii

Trybunał Sprawiedliwości przypomniał, że towary pochodzące z państw trzecich, nawet jeżeli objęte są zawieszającą procedurą celną, nie mogą naruszać praw własności intelektualnej w Unii. Uznał, że złamaniem zakazu jest nie tylko sprzedaż, lecz również składanie ofert lub reklama skierowana do konsumentów UE. Dlatego organ celny państwa wspólnoty, który stwierdzi, że w składzie lub w tranzycie znajdują się imitacje lub kopie produktów chronionych w UE prawem własności intelektualnej, może je zająć, o ile dysponuje poszlakami, że towary te mogą trafić na rynek UE.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-446/09 – Koninklijke Philips Electronics NV przeciwko Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV i C-495/09 Nokia Corporation przeciwko Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs przy udziale International Trademark Association