W nowym kodeksie etyki będzie zakaz reprezentowania stron w sprawach karnych dla radców, których pracodawcą jest państwo.
Nie widzę powodu, aby radcowie i adwokaci mieli różne uprawnienia – te słowa ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina spowodowały, że wróciła dyskusja na temat tego, czy radcy prawni powinni mieć możliwość obrony obywateli przed sądami w sprawach karnych. Przeciwni temu pomysłowi są adwokaci, którzy obawiają się, że wygeneruje to patologie na rynku usług prawnych. Radcowie uspokajają: stworzymy takie zapisy w kodeksie etyki, które na to nie pozwolą.

Obecna droga