Samorządowcy zakazują palenia papierosów na klatkach domów wielorodzinnych, chociaż przepisy im na to nie pozwalają.
Przykładem jest uchwała z 20 grudnia 2011 roku w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Wejherowa (nr VIk/XIII/176/2011).
Zgodnie z nią nie można palić na klatkach schodowych domów wielorodzinnych, które znajdują się na terenie Wejherowa. Zarządcy tych miejsc muszą natomiast zadbać, by na ścianie pomieszczenia, w którym obowiązuje zakaz, znalazło się odpowiednie oznaczenie, informujące o tym mieszkańców. Nad projektem podobnej uchwały pracowali także radni z Torunia. W tym przypadku jednak zakaz nie został uchwalony. Bez wątpienia intencje radnych, którzy walczą z palaczami, są dobre. Jednak metoda, którą wybrali, jest niezgodna z prawem.