ACTA – skrót umowy, która od soboty wywołuje największe od lat emocje nie tylko w polskim internecie. Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi ( ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement) przyjmowana jest przez jednych jako bezprecedensowy atak na wolności obywatelskie, przez innych jako zbawienie przed szalejącym w internecie bezkarnym piractwem. Zobacz pełny projekt umowy po polsku.

Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ang. Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) to, jak pisze Wikipedia, projektowane porozumienie wielostronne, mające narzucić międzynarodowe standardy w walce z naruszeniami własności intelektualnej.

Czego dotyczy ACTA

Dokument ustanawia szereg regulacji prawnych o globalnym zasięgu. Do porozumienia może przyłączyć się każde państwo zainteresowane współpracą w ramach powstających struktur.

Przedmiotem regulacji są kwestie obrotu podrabianymi dobrami, zasady handlu lekami generycznymi oraz problem rozpowszechniania dzieł prawnie chronionych poprzez Internet (tzw. piractwo medialne).

Powstaje nowa struktura

Powołane do życia ciało administracyjne będzie zupełnie niezależne od istniejących obecnie międzynarodowych instytucji, zajmujących się dotychczas tymi zagadnieniami: Światowej Organizacji Handlu (WTO), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) czy innych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

ACTA w Europie

16 grudnia 2011 Rada Unii Europejskiej przyjęła porozumienie w sprawie ACTA. Jak informuje Wikipedia, 18 grudnia 2011 Rada Unii Europejskiej opublikowała krótką wzmiankę o przyjęciu ACTA na stronie 43 komunikatu prasowego na temat rolnictwa i rybołówstwa.

Przyjęcie ACTA za polskiej prezydencji

Przyjęcie ACTA przez Radę UE zostało dokonane w okresie polskiej prezydencji. „Proces ten był jednym z priorytetów Ministerstwa Gospodarki realizowanych podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE.”

Polska miała podpisać ACTA 26 stycznia

25 listopada 2011 Rada Ministrów przyjęła uchwałę umożliwiającą podpisanie ACTA przez Polskę. Złożenie podpisu było planowane na 26 stycznia 2012.

Protest została zauważony - rząd może nie podpisać ACTA

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni uważa, że Polska może nie podpisać porozumienia ACTA 26 stycznia. W rozmowie w radiu TOK FM zwrócił uwagę, że premier Donald Tusk nie podpisał jeszcze upoważnienia dla MSZ do podpisania ACTA.