Pozwoli na to m.in. rozszerzenie możliwości stosowania zakazu klubowego na wyjazdowe mecze drużyny. Organizator będzie mógł nałożyć taką karę także za naruszenia regulaminu imprezy lub obiektu popełnione na meczu wyjazdowym.

Na teren, gdzie rozgrywany jest mecz, nie mogą być wpuszczane nie tylko osoby z orzeczonymi zakazami sądowymi lub klubowymi, ale także te, które zdaniem organizatora mogą zagrozić bezpieczeństwu imprezy. Przepisy zobowiązują do odmowy sprzedaży biletu na mecz w razie uzasadnionego podejrzenia, że w czasie imprezy kibic będzie stwarzał zagrożenie dla jej bezpieczeństwa (np. wskazuje na to jego zachowanie lub znalezione przy nim przedmioty). Zabronione pod groźbą grzywny (min. 2 tys. zł) będzie także zasłanianie twarzy w celu uniemożliwienia rozpoznania.

Od 13 stycznia na stadionach piłkarskich można również sprzedawać i spożywać jedynie trunki, które mają nie więcej niż 3,5 proc. zawartości alkoholu. Nie oznacza to jednak, że kibice zostaną wpuszczeni na teren imprezy z plecakami wypełnionymi butelkami z piwem. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, np. punktach gastronomicznych (o ile organizator wyrobi odpowiednie zezwolenia w gminie).

Podstawa prawna

Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1280).