Od nowego roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym są zamieszczane tylko ogłoszenia wymagane przez kodeks spółek handlowych (na przykład o osiągnięciu przez spółkę handlową pozycji dominującej w spółce akcyjnej) oraz przez kodeks postępowania cywilnego.
Taką zasadę wprowadziła ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, która znowelizowała ustawę o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Jedna publikacja

Kończy to niekorzystną dla stron procesów i przedsiębiorców praktykę stosowaną przez sądy, które nakazywały, by każde ogłoszenie, które powinno być publikowane w prasie, jednocześnie zamieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Powodowało to, że uczestnicy postępowania ponosili niepotrzebne wydatki na podwójną publikację tego samego ogłoszenia.
– Nowelizacja położy tamę również innej, coraz częściej stosowanej przez sądy, praktyce zmuszania stron i uczestników postępowania do ogłaszania w MSG ogłoszeń, które według przepisów kodeksu postępowania cywilnego podlegają jedynie wywieszeniu w budynku sądowym lub lokalu gminy albo powinny być podane do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w danym miejscu – tłumaczy Jacek Stanisławski, prawnik z Kancelarii Olczyk & Kubicki.
Od 6 stycznia 2012 r. osoby zainteresowane zakupem nieruchomości na licytacji komorniczej uzyskają szerszy dostęp do informacji o odbywających się przetargach.

Informacja w sieci

Obwieszczenia o licytacji będą umieszczane co najmniej dwa tygodnie wcześniej na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Oprócz tego będą publikowane tak, jak dotąd, w budynku sądowym i siedzibie władz gminy, a także w dzienniku poczytnym w danej miejscowości. Natomiast nie trzeba ich będzie zamieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Podstawa prawna
Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 138, poz. 807).
Art. 1 ust. 3 pkt 2 i 2a ustawy z 22 grudnia 1995 r o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. nr 42, poz. 42 z późn. zm.).