Przedsiębiorcy, którzy w celu płacenia niższych podatków prowadzą działalność pod cudzym nazwiskiem lub firmą, narażają się na wysokie grzywny, a nawet karę więzienia
Celem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągnięcie możliwie największego zysku. Jedni przedsiębiorcy generują go poprzez produkcję i sprzedaż towarów, inni przez świadczenie konkurencyjnych usług. W każdej działalności gospodarczej sposobem pozwalającym na oszczędności jest zmniejszenie lub też unikanie obciążeń podatkowych. Praktyka ta nie jest zabroniona, pod warunkiem że właściciel przedsiębiorstwa korzysta z legalnych ulg podatkowych. Gorzej, gdy w celu uzyskania korzyści fiskalnych prowadzi działalność pod cudzym szyldem. Tego rodzaju działalność może zostać uznana za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Pod cudzym szyldem