Te wszystkie istotne zmiany nie oznaczają jednak, że po 1 stycznia 2012 r. osoba, która chce rozpocząć prowadzenie firmy, czy działający już przedsiębiorca, który planuje zmianę wpisu z powodu zmiany danych (nazwiska, adresu, rodzaju wykonywanej działalności), będą musieli dokonać samorejestracji w CEIDG. W celu załatwienia tych spraw nadal można będzie udać się do urzędu gminy, i to nie tylko tej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania czy siedziby przedsiębiorcy.

Samorejestracja jednak dla wielu może być wygodniejsza. Polegać ma ona na tym, że przedsiębiorca składa wniosek na stronie internetowej i przesyła go bezpośrednio do CEIDG przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego albo bezpłatnego, zaufanego profilu ePUAP.

Decydując się na załatwienie sprawy w urzędzie przedsiębiorca musi złożyć wniosek urzędnikowi gminy, który na podstawie wniosku np. o wpis do CEIDG, zmianę wpisu, zawieszenie/wznowienie czy wykreślenie działalności dokona zapisu bezpośrednio w CEIDG zamiast, jak dotąd, we własnej ewidencji gminnej. Gmina staje się więc jedynie pośrednikiem przy prowadzeniu ewidencji przedsiębiorców. Przy czym przedsiębiorca swoje wnioski powinien móc złożyć w urzędzie nie tylko w formie papierowej, ale też elektronicznej: np. na nośniku pamięci czy wręcz podając tylko numer wniosku wypełnionego wcześniej przez przedsiębiorcę na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

Po 1 stycznia 2012 r. nie znikają jednak stare ewidencje gminne. Zostaną one zarchiwizowane i pozostaną właściwą ewidencją w zakresie spraw przedsiębiorców wykreślonych z ewidencji przed 1 lipca 2011 r.

Etap legislacyjny: Wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.