21 grudnia Naczelna Rada Adwokacka podpisała z PZU SA i HDI Asekuracja SA umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów – informuje portal Adwokatura.pl.

W myśl zawartej umowy, każdy adwokat ma możliwość wyboru sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu obowiązkowym oraz możliwość dodatkowych ubezpieczeń dla adwokata. Minimalna miesięczna składka przy podstawowym ubezpieczeniu wyniesie 42 zł. Wówczas adwokat będzie miał OC opiewające na 50 tysięcy euro. Najwyższa składka będzie opiewała na 270 zł. Członkowie palestry, którzy zdecydują się na tę opcję będą ubezpieczeni na 1 milion euro.

Adwokatura.pl podaje, iż w ramach deklaracji możliwe jest również ubezpieczenie mienia kancelarii, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wykupienie dodatkowej ochrony dla aplikantów. Ponadto umowa generalna zawiera ofertę OC dla kancelarii adwokackich, także na wysokie sumy ubezpieczenia.

Deklarację wyboru wariantu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego (obowiązkowego) można składać do 11 lutego 2012 roku, a nie jak informowano wcześniej 31 marca. Umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała ze skutkiem od 1 stycznia. Przypomnijmy, iż prawnicy, którzy nie złożą deklaracji w tym terminie zostaną automatycznie objęci ubezpieczeniem obowiązkowym na sumę 100 tysięcy euro.