Portal informuje, iż deklarację co do wyboru wariantu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego (obowiązkowego) będzie można złożyć do dnia 31 marca 2012 roku (ze skutkiem od 01 stycznia 2012 roku). 

Adwokatura.pl przypomina, iż prawnicy, którzy nie złożą deklaracji w tym terminie zostaną automatycznie objęci ubezpieczeniem obowiązkowym na sumę taką jak obecnie, to znaczy 100.000 EUR. Ponadto wszyscy adwokaci ubezpieczeni na sumę 100.000 EUR lub wyższą będą objęci dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC na sumę 250.000 EUR na adwokata i łącznie 5.000.000 EUR. 

Każdy adwokat w ramach umowy zostanie też objęty specjalną usługą Asysty Prawnej zapewniającej aktywną pomoc prawną w przypadku postępowania szkodowego, dzięki czemu nie będzie on zmuszony do bezpośredniego angażowania się we własne postępowanie szkodowe.

Minimalna miesięczna składka przy podstawowym ubezpieczeniu wyniesie 42 zł. Wówczas adwokat będzie miał OC opiewające na 50 tysięcy euro. Najwyższa składka będzie opiewała na 270 zł. Członkowie palestry, którzy zdecydują się na tę opcję będą ubezpieczeni na 1 milion euro.