Za wyborem tych członków KRS głosowało 391 posłów, przeciw było dwóch, a 39 wstrzymało się od głosu.

KRS to konstytucyjny organ mający za zadanie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów - w imieniu wymiaru sprawiedliwości ma prawo występować do Trybunału Konstytucyjnego.

Rada liczy 25 członków: sędziów sądów powszechnych, wojskowych, Sądu Najwyższego; z urzędu jej członkami są też: minister sprawiedliwości, I prezes SN i prezes NSA, a także czterech posłów, dwóch senatorów i przedstawiciel prezydenta RP.

Członkami KRS z Sejmu byli już w poprzedniej kadencji Bury i Kwiatkowski (jako minister sprawiedliwości).

W środę swoich przedstawicieli do KRS wybrał również Senat. Zostali nimi: Grażyna Sztark i Piotr Zientarski (oboje z klubu PO).