W swoim stanowisku z 10 grudnia Krajowa Rada Radców Prawnych zwróciła się do wszystkich radców prawnych, aby aktywnie włączyli się we wszystkie przedsięwzięcia, mające na celu nieodpłatną pozasądową pomoc prawną.

Na wstępie swojego stanowiska KRRP zauważa, że dotychczas w polskim systemie prawnym nieuregulowane zostały kwestie pozasądowej pomocy prawnej dla osób ubogich, czego wymaga porządek prawny Unii Europejskiej. Zdaniem radców prawnych zapotrzebowanie na taką pomoc jest duże. Potwierdza to nie tylko popularność organizowanych przez samorząd zawodowy kampanii pomocy pro bono, ale również sygnalizowane licznie przez radców i adwokatów zdarzenia wynikające z obserwacji związanych z działalnością zawodową.

Radcowie zwracają także uwagę na wyrażone w preambule Kodeksu Etyki Radcy Prawnego obowiązki, służące zapewnieniu ochrony praw człowieka wynikających z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

KRRP zwróciło się do wszystkich wykonujących zawód radcy prawnego o aktywne włączenie się we wszystkie przedsięwzięcia, mające na celu pomoc prawną pro bono. Chodzi tutaj m.in. organizowaną przez samorząd akcję „Niebieski Parasol”.

Ponadto KRRP stwierdziła, że na przeszkodzie rozwojowi bezpłatnej pomocy prawnej stoją aktualnie obowiązujące przepisy podstawowe oraz praktyka ich stosowania. Zdaniem samorządu, konieczne jest, aby właściwie instytucje państwowe – pomimo trudnej sytuacji budżetu państwa w warunkach kryzysu – podjęły działania usuwające wszelkie bariery dla świadczenia pomocy prawnej pro bono.