Receptą na chwilowe kłopoty finansowe czy rodzinne może być zawieszenie funkcjonowania firmy.
Przedsiębiorca, który zdecyduje się zawiesić działalność, unika dalszych strat. Może nawet w tym okresie zaprzestać odprowadzania składek do ZUS. Zawiesić funkcjonowanie przedsiębiorstwa na okres od 30 dni do 24 miesięcy może jednak tylko przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Przeszkodą taką nie jest natomiast zatrudnianie na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, a także pomoc przy prowadzeniu firmy udzielana przez osoby współpracujące (również np. przez członków najbliższej rodziny).

Tylko na wniosek przedsiębiorcy