Na aukcji prowadzonej za pośrednictwem internetu można kupić również nieruchomość. W Polsce jest to jednak najmniej popularna forma obrotu mieszkaniami, działkami i budynkami.
Osoby planujące zakup nieruchomości obawiają się – nie bez podstaw – że transakcja za pośrednictwem internetu narazi je na utratę pożyczonych pieniędzy czy oszczędności całego życia. Barierą jest też czynnik finansowy, gdy nabycie nieruchomości finansowane jest z kredytu bankowego. Zwracają też uwagę, że właściciel portalu, na którym prowadzona jest aukcja nieruchomości, nie odpowiada za skuteczność zawieranych umów.

Na zasadach ogólnych

Sposób prowadzenia aukcji normują przepisy kodeksu cywilnego. Określają one ogólne zasady, które regulują formę sprzedaży prowadzoną na żywo i dotyczą wszystkich rodzajów aukcji: odbywających się na targach, w wyspecjalizowanych domach aukcyjnych, przez internet. Natomiast brak odrębnych przepisów, które regulowałyby obrót nieruchomościami online.
Aukcja stanowi odrębną formę zawarcia umowy. Prowadzona jest ustnie i charakteryzuje ją bezpośredniość składania ofert. Biorą w niej udział licytanci, czyli uczestnicy aukcji, którzy zgłaszają oferty. W tym trybie może zostać zawarta każda umowa, nawet kupna i sprzedaży nieruchomości. Zanim jednak się odbędzie, organizator musi zamieścić ogłoszenie, w którym wskaże czas i sposób jej przeprowadzenia. Poda też wówczas miejsce, przedmiot, warunki aukcji. W ogłoszeniu ma prawo również zastrzec możliwość odwołania aukcji oraz zmianę warunków jej przeprowadzenia. Już udostępnione warunki wiążą organizatora od momentu ogłoszenia ich, licytanta natomiast wiążą od momentu zgłoszenia oferty.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak bezpiecznie kupić mieszkanie na aukcji internetowej.
W pełnej wersji artykułu:
- jakie są procedury składania ofert podczas aukcji?

- czy licytanci płacą wadium

- w jaki sposób kupujący powinni zabezpieczyć się pod względem prawnym, aby na transakcji nie stracić pieniędzy
- czy kupno mieszkania, działki lub budynku online jest bezpieczne

- jak ważny jest udział notariusza

- czy aukcję można unieważnić na żądanie uczestnika albo organizatora,

- czy zwycięzcy aukcji przysługuje odszkodowanie, gdy właściciel mieszkania odmówi sprzedaży

- czy księga wieczysta obrazuje wszystkie ograniczeń ciążących na nieruchomości

- czy spadkobierca z nieuregulowanymi prawami może sprzedać nieruchomości na aukcji